top of page

de Libel,

de klas van juf Violaine en juf Reine

Hier leggen we vooral de basis voor het lezen, rekenen en schrijven.

Heb je deze goed onder de knie, dan gaan we verder en breiden we onze kennis uit.

 

Iedere voormiddag hebben we hoekenwerk. In het hoekenwerk zijn we bezig met taal, rekenen, wo, schrijven, spelletjes, … . Zo zijn de werkmomenten kort en gevarieerd en blijven de kinderen gefocust.

In de namiddag hebben we de lessen wereldoriëntatie die vasthangen aan een WO-thema. Ook de godsdienst lessen vinden plaats in de namiddag.

 

We leren ook om goed met mekaar om te gaan, ook al hebben we het moeilijk. Dit kan gebeuren door gesprekken te houden, door een team activiteit, door een spel, ….

 

Ook voor echt spelen wordt tijd gemaakt. De kinderen krijgen meerdere keren in de week de kans om zich te ontspannen en een leuk spel te nemen uit de speelkast. Het hoeft niet altijd leren te zijn.

 

Er zijn meerdere juffen die ons doorheen de week komen helpen: op dinsdagnamiddag neemt Juf Helga de klas over en doen we allerlei leuke dingen. Juf Inez komt ons helpen bij schrijven, juf Elke en juf Helga komen ons helpen bij taal en rekenen.

 

Regelmatig gooien we de beentjes los en mogen we gaan sporten.

Er staat 3 uur turnen op de weekplanning, gegeven door juf Lien. Ook gaan we maandelijks zwemmen.

 

Tijdens speciale dagen of periodes (Sinterklaas, Kerst, Pasen, …) komt juf Karin samen met ons koken.

 

Smeer die vleugeltjes maar goed in om samen met juf Violaine doorheen het schooljaar te vliegen en over alles en meer te leren.

bottom of page