top of page

de satelliet, klas van juf Dorien
 
 

“De Satelliet is de eindklas van onze lagere school. We vliegen vooral door de leerstof van het vijfde en zesde leerjaar. We gaan samen op ontdekking met af en toe een adempauze, een helse vlucht, een looping en een tussenstop aan een mooie vijver.”​

We starten onze dag met rekenen en taal. Wij werken in niveaugroepen. Dat wil zeggen dat elk kind op zijn eigen niveau en tempo kan werken. Onze klas werkt vooral samen met juf April (niveau vierde leerjaar).

Ook dit schooljaar neemt onze klas deel aan 'Kwartiermakers'. We lezen elke dag een kwartier. Zo oefenen we niet alleen op lezen maar vooral het zin krijgen in lezen.

​Uiteraard werken we zeer sterk aan sociale en emotionele vaardigheden. In deze lessen leren we hoe we moeten omgaan met onze emoties, gedachten en vooral met elkaar. Hierbij werken we niet in boekjes. We kijken naar korte filmpjes, spelen toneel, praten over onze gevoelens en doen aan teambuildingsoefeningen.

We zijn ook zeer sportief. Drie keer per week krijgen we turnen van juf Lien. We leren niet alleen sporten en bewegen, maar leren ook samen werken en Fair-play.

bottom of page