top of page

Alternatieve klassen

 

Elk schooljaar bieden we aan de hoogste klassen een week alternatieve klassen aan.  Dat wil zeggen dat we een week lang, van maandagochtend tot en met vrijdagnamiddag logeren op een buitenschoolse locatie.  Het doel van deze week is dat er op een heel andere manier geleerd wordt.  Er worden veel leeruitstappen gemaakt, waarbij we regelmatig een beroep doen op gespecialiseerde gidsen.  Ook minder schoolse vaardigheden zoals tafels dekken, samen spelen en werken, kamers netjes houden enz. komen aan bod.  De activiteiten die we daar aanbieden zijn zeer wisselend van aard, afhankelijk van de plaats waar we verblijven en het thema van de klassen.  De thema’s kunnen zijn:   sport-, zee- of bosklassen, piraat-, kasteel-, cowboyklassen,... .

bottom of page