GOK= GELIJKE ONDERWIJSKANSEN

 

Betekenis:

Leerlingen die meer kansen nodig hebben, meer kansen geven.

 

Doel: De onderwijsachterstand van kansarme leerlingen wegwerken en integratie bevorderen. 

Deze leerlingen hebben de minste ontwikkelingskansen en hebben dus meer nood aan ondersteuning.

 

Verklaring op eerHet beantwoorden aan de gok-indicatoren wordt bewezen aan de hand van een verklaring op eer, gedateerd en ondertekend door een persoon die het ouderlijk gezag uitoefent of die de leerling in rechte of in feite onder zijn bewaring heeft.  Deze verklaring wordt bij inschrijving ingevuld en ondertekend.

 

Indicator:

1:De moeder is niet in het bezit van-Diploma van het secundair onderwijs-Getuigschrift van het 2de jaar van de 3de graad BSO-Of een daarmee gelijkwaardig studiebewijsIndicator

 

2:Thuistaal is niet Nederlands-De taal die de leerling thuis spreekt met moeder, vader, broers of zussen, is niet het Nederlands.-Die taal is niet het Nederlands indien de leerling in het gezin met niemand of in een gezin met drie gezinsleden (leerling niet meegerekend) met maximum 1 gezinslid het Nederlands spreekt.  Broers en zussen als 1 gezinslid beschouwd.  

 

Aan elke indicator wordt gewicht (= punten) toegekend.  Op basis van het aantal punten krijgt een school aanvullende lestijden van de Vlaamse Regering.  Voor onze school resulteerde dit aanvankelijk in 7 extra lestijden.  Vanaf schooljaar 2011-2012 resulteerde dit  in 10 aanvullende lestijden.

 

Looptijd: Onze school is gestart met een cyclus van 2 schooljaren (2009-2010 / 2010-2011).  Na deze cyclus zijn inspecteurs onze gok-werking komen evalueren.  Deze gaven onze school een positieve evaluatie.  We kregen groen licht om de volgende cyclus van drie schooljaren op te starten (2011-2012 / 2012-2013 / 2013-2014).  Gelijke onderwijskansen op school Ter ElstOnze school heeft als thema ‘taalvaardigheidsonderwijs’ gekozen.  Hierbij wordt een gericht aanbod rond taalvaardigheidsonderwijs  uitgewerkt waarbij de taalvaardigheid zoals luisteren, spreken, lezen  en schrijven in functionele contexten, bij de leerlingen wordt  bevorderd.  Om dit alles meer concreet te kunnen maken, is er op onze school  ook een werkgroep opgestart. 

 

Voorbeelden van acties:

 School: navorming personeel, motiverende taaloefeningen  uitwerken, toonmomenten organiseren, aankoop Kamishibai  voor elke klas, aankoop luister-cd’s met door ons opgestelde  verwerkingsopdrachten, ‘talige’ tussendoortjes  implementeren,…

 Ouders: folder tv-tips Nederlandstalig gesproken, folder  opvangmogelijkheden voor kinderen tijdens schoolvakanties,  bibfolder, haltebriefjes voorzien van picto’s,…

 School: extra aandacht voor de jeugdboekenweek en  gedichtendag, start van de afname van gestandaardiseerde  taalvaardigheidstoetsen, zoektocht naar een nieuwe  taalmethode,…

 Ouders: Verklarend pictoboekje in 3 talen,…