Autisme-Geïntegreerde-Autiwerking

 

Op school Ter Elst kiezen we bewust voor een geïntegreerde autiwerking.  Het idee hierachter is dat we al onze leerlingen, met of zonder autisme, willen leren actief deel te laten nemen aan onze huidige maatschappij met een enorme verscheidenheid aan individuen.  

 

Leerlingen ondersteunen en klaarmaken voor die diversiteit in dea samenleving begint op school en in de klas.  Het is belangrijk dat al onze leerlingen tot hun volle ontplooiing komen.  Ook de leerlingen met autisme.

 

In het begin leggen we de lat niet te hoog zodat het leertraject op een positieve en stapsgewijze manier kan worden opgebouwd.  Een positieve benadering van de leerling vinden we zeer belangrijk waarbij belonen beter werkt dan straffen.  We houden rekening met het feit dat hoofd- en bijzaak moeilijk te onderscheiden zijn, dat het tempo lager ligt vanwege de tragere informatieverwerking, dat taal letterlijk opgenomen wordt,  dat er sprake is van sterk detail-denken, enzovoort.  

 

Daarnaast helpen we onze leerlingen bij die aspecten die hen vaak stress bezorgen, zoals functioneren in groep, maken van keuzes, zelfstandig werken, omgaan met wijzigingen en veranderingen.  

 

De drie kernproblemen van autisme situeren zich op het gebied van communicatie, sociale omgang en het flexibel denken en handelen.  

Deze drie kerngebieden noemt men ook wel de "triade van autisme".  In de leersituatie van onze leerlingen met autisme wordt op een specifieke manier rekening gehouden met de beperkingen en moeilijkheden die voortkomen vanuit deze triade.

 

Voor meer informatie over autisme kan u terecht op volgende websites:

 www.participate-autisme.be    www.autismevlaanderen.be    www.autismecentraal.be